ANUNCI – SUSPENSIO LLICENCIES HUT’s CADAQUES

El Ple de l’Ajuntament de Cadaqués, en sessió ordinària, de data 10 d’agost de 2022, ha acordat, per unanimitat dels seus membres assistents a la sessió, amb la finalitat d’estudiar-ne la redacció d’un pla especial urbanístic que determini les condicions urbanístiques d’emplaçament i d’ús dels habitatges d’ús turístic al terme municipal de Cadaqués.

ANUNCI – SUSPENSIO LLICENCIES HUT’s CADAQUES – X2022002760