CONCURS IMATGE GRÀFICA ORGANITZAT PER CEESCA

Concurs per seleccionar la imatge destinada a representar la
“XII Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional dels territoris
de parla catalana” que es celebrarà a l’octubre del 2023 a Cadaqués.

Premi de 500€

Presentació de propostes fins el 30 d’abril del 2022
Participants: persones majors d’edat
de manera individual o en equip.

BASES

INSCRIPCIÓ

Per a més informació
Centre d’Estudis Cadaquesencs (CEESCA)
www.ceesca.cat
ceescadaques@gmail.com

 

-LINK- Concurs disseny -sense enllaç