CONSULTA PÚBLICA SOBRE UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CADAQUÉS (PGOU) I MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC DE CADAQUÉS I EL SEU ENTORN DE PROTECCIÓ (PEUCH) PEL QUE FA REFERÈNCIA A LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER SANT ISIDRE NUM. 18 – EXPEDIENT NUM. X2022001040

EDICTE – CONSULTA PUBLICA – DOCUMENTACIO MODIFICACIO PUNTUAL PGOU I PEUCHC – FINCA CARRER SANT ISIDRE 18 CADAQUES

DOCUMENTACIO MODIFICACIO PUNTUAL PGOU – FINCA CARRER SANT ISIDRE 18 CADAQUES

DOCUMENTACIO MODIFICACIO PUNTUAL PEUCHC – FINCA CARRER SANT ISIDRE 18 CADAQUES