Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és el màxim organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal. Es reuneix com a mínim una vegada l’any i tracta els temes educatius que afecten a tot el municipi, ja sigui de manera individual o transversalment. En ell s’hi prenen una sèrie d’acords que es duran a terme i que cada un dels seus representants es comprometen a complir amb el recolzament de l’Ajuntament si s’escau.

En el Consell Escolar Municipal de Cadaqués hi estan representats els tres centres educatius i el consistori. D’aquesta manera en formen part:

 • L’alcalde o alcaldessa (President del Consell Escolar Municipal)
 • El / la regidor/a d’Educació (Secretària del Consell Escolar Municipal)
 • Un/a regidor/a de l’oposició
 • El / la director/a de la Llar d’Infants
 • Un/a representant dels educadors/es de la Llar
 • Un/a representant de l’AMPA de la Llar
 • El / la director/a de l’Escola
 • Un/a representant de l’equip directiu de l’Escola
 • Un/a representant del claustre de l’Escola
 • Un/a representant de l’AMPA de l’Escola
 • Un/a representant dels pares i mares de l’Escola
 • Un/a representant del PAS de l’Escola
 • El/la director/a de l’Institut
 • Un/a representant de l’equip directiu de l’Institut
 • Un/a representant del claustre de l’Institut
 • Un/a representant de l’alumnat de l’Institut
 • Un/a representant dels pares i mares de l’Institut
 • Un/a representant de l’AMPA de l’Institut
 • Un/ representant del PAS de l’Institut