Llar d’infants

Es Papanell

La Llar d’Infants “Es papanell” és un centre d’ensenyament públic, de titularitat municipal, que compta amb subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i que imparteix un ensenyament reglat d’acord amb la normativa d’aquest Departament.

El Centre acull nens i nenes d’1 i 2 anys, i imparteix el primer cicle d’Educació Infantil (P1 i P2).

La llar d’infants ha de respondre a un plantejament educatiu en funció de ses necessitats des nens i nenes d’aquestes edats.

Alhora, és un espai on l’infant estableix es primer vincle amb el món fora de la família, on creix, on madura, on se l’estima i se’l valora pel que és.

A més a més, és un servei que té en compte sa nostra realitat social, ajudant ses famílies i acollint es nens i nenes.

La llar d’infants “Es Papanell” no és una guarderia.

Es guarden ses coses i ses objectes.

As nens se’ls estima, se’ls educa i se’ls ajuda perquè siguin feliços.

http://www.xtec.cat/eei-espapanell
espapanell@cadaques.cat
c/ Vigilant, 2
17488 Cadaqués
972 159 282