Mercat

Tots els dilluns de 8.00 a 14.00 hores a la Riera (a l’hivern es desplaça a l’aparcament de sobre la riera).