Padró d’habitants

Per fer un canvi o modificació a l’empadronament municipal cal presentar una instància genèrica adjuntant el document següent:

FULLA PADRONAL

A la segona pàgina trobareu les instruccions, normativa i documents a presentar.