13. Es publiquen les ordres del dia prèvies dels plens municipals?

Les ordres del dia prèvies als plens municipals es publiquen al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i s’envien a través del correu electrònic informacio@cadaques.cat als contactes adscrits.