19. S’ha implantat un portal o secció específica de transparència en la web de l’Ajuntament?

Sí. És el primer dels apartats que apareix quan es desplega el Menú de la web.