20. Hi ha un cercador intern clarament visible a la web de l’ajuntament?

Sí, el cercador es troba a la part superior dreta del web.