25. S’informa al web sobre situació i talls en el trànsit i les incidències en els serveis municipals?

Sí, aquesta tipologia d’informació es penja a l’apartat Notícies, d’aquesta manera és visible tan bon punt s’accedeix al web.