26. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l’aire i acústica) al municipi?

No.