29. Hi ha a la web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials?

Al web municipal no hi ha fòrum de discussió.

A través del web municipal es dona accés a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Cadaqués així com al perfil de Twitter de l’àrea de Turisme.