3. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?

No.