36. Es publiquen els pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals?

No es publiquen, doncs l’Ajuntament no compte amb organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.