4. Es publica de forma completa la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament?

Personal laboral

13 Auxiliars administratius

9 Vigilants (2 dels quals són vigilants forestals)

6 Educadores Llar d’Infants

3 Netejadores

1 Locutora de ràdio

1 Bibliotecària

1 Informadora

1 Agutzil

1 Auxiliar de Museu

9 Brigada (1 encarregat, 1 peó, 5 oficials, 2 manteniment)

1 Telefonista

1 Operador informàtic

1 Manteniment Pavelló


Personal funcionari

1 Secretaria-Intervenció

1 Auxiliar administratiu Rendes i Tributs

1 Auxiliar administratiu Recaptació

1 Auxiliar administratiu Administració General

1 Arquitecta

1 Arquitecta tècnica

1 Caporal de la Policia Local

1 Caporal coordinador de serveis i protecció civil

4 Policies Locals

1 Auxiliar de Policia

1 Operari d’Obres

Funcionaris interins

3 Policies Locals

2 Policies Locals temporals

1 Vigilant Local temporal