42. Es difon la inversió per habitant?

Inversió per habitant = Oblig. cap. VI i VII / nombre d’habitants

Any 2013

349.451,00 / 2.872 = 121,68 € per habitant

Any 2014

105.074,27 / 2.884= 36,43 € per habitant

Any 2015

77,02 € per habitant

Any 2016

138,56 € per habitant