8. S’especifiquen les dades bàsiques d’organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços als seus webs?

L’Ajuntament no compte amb aquesta tipologia d’organismes, ens i societats.