COVID-19

AJUTS EN MATÈRIA D’HABITATGE

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha editat una guia on es detalles les mesures que el govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya han establert per a les famílies que han vist minvats els seus ingressos pels efectes de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i tenen dificultats per pagar les quotes del lloguer o la hipoteca del seu habitatge habitual:

– Pròrroga dels contracte d’arrendamnent que finalitzin dins del període d’estat d’alarma.

– Ajornament del pagament del lloguer a la persona propietària.

– Obligatorietat dels grans tenidors a arribar a un acord amb el llogater per a facilitar el pagament.

– Microcrèdits ICO per al pagament del lloguer.

– Moratòria per als Habitatges de Protecció Oficial.

– Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19.

Enllaç a la Guia: http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/0f1440f3-826f-45af-9c50-8cea371223e3/Guia+AHC+-+COVID19+v1.pdf?MOD=AJPERES

Enllaç als ajuts al lloguer: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

 

Tota la informació:

 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/

AGENCIA TRIBUTARIA

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml

BOE

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

GENERALITAT DE CATALUNYA

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus

PROTECCIÓ CIVIL

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes_sobre_restriccions/

TGSS

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/!ut/p/z1/jYy9DoJAEIR7noKGelc9DZQkJgixMFbHNmY9L3iKnMiBPr6EkBgsjFPMT_ENkOf73iCQfe3HaP8

mUMWdKdgZW3EJEnJaHcJdlGxCMd_iPhMYL9N1koZigSggG8CR_9xM-2BAv5_kiE3574DcXOqaYiBlK6dfDiSfleIAn_oYICvXcmkcuwBvumkfulG2M6dZBPcr5W-yNwBe/

SEURIDAD SOCIAL:FAQ

http://www.seg-social.es

PREGUNTES SOBRE RESTRICCIONS D’ACTIVITATS

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes_sobre_restriccions/

GENCAT CORONAVIRUS

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus

BOE.es – Crisis Sanitaria COVID-19

https://www.boe.es/

Medidas tributarias COVID-19 – Agencia Tributaria

www.agenciatributaria.es