Parc Natural de Cap de Creus

La població engloba, dins es seu terme municipal, l’extrem més oriental de la península ibèrica, el Cap de Creus, que dóna nom a un parc natural amb una gran riquesa geològica, vegetal i animal.