Serveis Marítims

 • Pla d’usos 2019
 1. Proposta pla d’usos
 2. Informe tècnic
 3. Estudi econòmic
 4. Pla d’usos plànols
 5. Informe diagnosi
 6. Sol·licitud d’autorització
 7. Certificat
 8. Resolució
 9. Mapa posidònia badia de Cadaqués
 • Pla d’usos 2020
 1. Proposta pla d’usos
 2. Pla d’usos plànols
 3. Fitxes platges
 4. Fitxes descriptives de les activitats
 • Pla d’usos 2021
 1. Pla d’usos plànols, fitxes platges, fitxes descriptives de les activitats
 • Pla d’usos 2022
 1. Pla d’usos plànols, fitxes platges, fitxes descriptives de les activitats
 1. Comunicat Pantalà
 2. Comunicat Avarament, Xinxorro, Kaiac i Riba
 3. Document bancari