Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, línia inversions anualitat 2022

L’Ajuntament de Cadaqués ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona per a les següents línies d’inversions:

-Resta treballs arranjament Passeig: 22.736,68€
-Pavimentació c/ Vigilant: 26.000,00€
-Moviments de terra previs pavimentació c/ Vigilant: 25.203,12€
TOTAL: 73.939,80€

SUBVENCIO DEL FONS DE COOPERACIO