Subvenció directa nominativa de la Diputació de Girona per a l’organització del 50è Festival de Música Internacional de Cadaqués, anualitat 2022.

La Diputació de Girona ha concedit una  subvenció directa nominativa de 23.000,00€  a l’Ajuntament de Cadaqués, per l’organització del 50è Festival de Música Internacional de Cadaqués, 2022.

–LINK– PUBLICITAT WEB FESTIVAL