Subvencions de la Diputació de Girona per al finançament del’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport ales comarques gironines. 2023. Programa A3.

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha concedit un ajut
de 1.250,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués, com a suport a les
actuacions de condicionament i millora dels equipaments
esportius municipals, per la col·locació d’una barana de protecció
a les grades del Pavelló Es Quatre Camins.

Programa A3 – LINK –