SUBVENCIÓ DEL FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2023, DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Cadaqués ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona per import de 29.030,32€, dins el Fons Econòmic de caràcter Extraordinari, de l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de l’any 2023, destinat al finançament dels següents serveis municipals:

Pintura viària i senyalització 17.030,32€
Mobiliaria Urbà i : 6.000,00€
Equips Informàtics: 6.000,00€
  TOTAL: 29.030,32€

LINK – FONS EXTRAORD