PREMIS LITERARIS 2023

  Aprovació de la convocatòria dels Premis Literaris de Cadaqués de l’any 2023 Certificat aprovació convocatòria 2023 Aprovació de les Bases Específiques Reguladores dels Premis Literaris de l’Ajuntament de Cadaqués Certificat aprovació Bases 2023

EXCEPCIONALITAT per sequera

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIAEls volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per al’abastament de la població no poden superar els 230 litres perhabitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials). PISCINES – Prohibit omplir piscines:· No es pot omplir cap piscina sota cap concepte (pública, privada o d’altrestipus). Aquesta limitació aplica […]

17ª FIRA D’INDIANS CADAQUES – UN AMERICANO A CADAQUÉS – PARADISTES CADAQUÉS – 17 i 18 de Juny 

INSCRIPCIONS PARADISTES CADAQUÉS: –   El període de presentació de les inscripcions i pagament de taxesserà fins el 21 de Maig de 2023. –   Com inscriure’s?Recollir el full d’inscripció a la Oficina de Turisme.Presentar el full d’inscripció degudament complimentat a l’Oficina de Turisme. * Places limitades per ordre d’inscripció Pagament de la taxa corresponent El import […]

Reserves pantalà temporada 2023

Senyors/es, Per la present em plau fer-vos avinent que, per tal de poder fer la reserva corresponental pantalà per a la propera temporada 2023 i, seguint l’establert a la Llei 39/2015, d’1d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, lespersones físiques hauran de presentar una instància, ja sigui presencial o de formatelemàtica, omplint totes […]

1 2 3 6