RESERVA PANTALÀ TEMPORADA 2022

Senyors/es, Per la present em plau fer-vos avinent que, per tal de poder fer la reserva corresponent al pantalà per a la propera temporada 2022 i, seguint l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de l’1 d’abril de 2022, les persones físiques hauran de presentar […]

Consulta pública prèvia la tramitació de Reglament del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb servei mitjançant llançadores turístiques, Cadaqués-Cap de Creus en el terme municipal de Cadaqués.

Documentació adjunta:   ANUNCI CONSULTA PUBLICA PREVIA TRAMITACIO REGLAMENT SERVEI TRANSPORT PUBLIC COL·LECTIU URBA – LLANÇADORES TURISTIQUES CADAQUES-CAP DE CREUS DECRET ALCALDIA 2022DECR000225 CONSULTA PUBLICA PREVIA TRAMITACIO REGLAMENT SERVEI TRANSPORT PUBLIC COL·LECTIU URBA – LLANÇADORES TURISTIQUES CADQUES-CAP DE CREUS FORMULARI PARTICIPACIO – CONSULTA PUBLICA PREVIA TRAMITACIO REGLAMENT SERVEI TRANSPORT PUBLIC COL·LECTIU URBA – LLANÇADORES TURISTIQUES […]

1 6 7 8