Subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya destinada a la implantació de deixalleries per al tractament de residus municipals.

L’Agència de Residus de Catalunya ha concedit un ajut de 40.535,46€ a l’Ajuntament de Cadaqués, pel finançament de les depeses per l’ampliació i millora de la deixalleria municipal de Cadaqués.

Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya

SUBV RESIDUS-LINK-