Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per cofinançar les despeses extraordinàries realitzades i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit un ajut de 4.426,84€ a l’Ajuntament de Cadaqués, pel finançament de les depeses extraordinàries generades pel transport d’aigua potable a la zona de serveis del Cap de Creus, mitjançant vehicles cisterna, durant l’any 2022.

SUBV ACA-LINK-