Subvencions al Parc Natural de Cap de Creus, a l’empara de la Resolució ACC/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha concedit un ajut de 5.794,57€, a l’Ajuntament de Cadaqués com a suport a les despeses derivades dels treballs per la millora de la senyalització de l’itinerari del Far de Cada Nans de Cadaqués, a partir de la substitució dels senyals fets malbé.

 

Aquest projecte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020

         

 

 

 

 

LINK – SENYALS_CALA_NANS