Subvencions de la Diputació de Girona per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, anualitat 2023.

El Servei de Monuments de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 36.000,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués, per les obres de Restauració de la Torre de les Creus, Fase 2023.

LINK – TORRE CREUS