SUPORT ECONÒMIC DE DIPSALUT PER A LA SEGURETAT, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES, PER A L’ANY 2023.

DIPSALUT ha concedit un ajut de 4.000,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués com a suport econòmic per les despeses efectuades en l’àmbit d’actuacions per la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, temporada 2023.

LINK