Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona anualitat 2023

-LINK- FONS COOP 2023

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Cadaqués, per import de 90.086,90€ dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de 2023, desglossat de la següent manera:

  • Despeses d’Inversions:
73.939,80€
  • Despeses Culturals:
13.048,20€
  • Accés a les Noves Tecnologies:
1.698,90€
  • Arranjament de Camins Municipals:
1.400,00€