TALLER DE MÚSICA

Adjuntem document de inscripció i domiciliació bancaria del taller de música INSCRIPCIO I DOMICILIACIÓ BANCÀRIA TALLER DE MÚSICA

Subvencions de la Diputació de Girona per al finançament del’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport ales comarques gironines. 2023. Programa A3.

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha concedit un ajutde 1.250,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués, com a suport a lesactuacions de condicionament i millora dels equipamentsesportius municipals, per la col·locació d’una barana de proteccióa les grades del Pavelló Es Quatre Camins. Programa A3 – LINK –

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Compte justificatiu simplificat CMPTE JUST SUBV NOM INF DE 3000€_ Compte justificatiu amb justificants de despesa CMPTE JUST AMB JUSTIFICANTS_ SUPERIORS A 3000€_ EDITABLES Compte justificatiu simplificat CMPTE JUST SUBV NOM INF DE 3000€ Editable Compte justificatiu amb justificants de despesa CMPTE JUST AMB JUSTIFICANTS_ SUPERIORS A 3000€ Editable

PREMIS LITERARIS 2023

  Aprovació de la convocatòria dels Premis Literaris de Cadaqués de l’any 2023 Certificat aprovació convocatòria 2023 Aprovació de les Bases Específiques Reguladores dels Premis Literaris de l’Ajuntament de Cadaqués Certificat aprovació Bases 2023

EXCEPCIONALITAT per sequera

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIAEls volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per al’abastament de la població no poden superar els 230 litres perhabitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials). PISCINES – Prohibit omplir piscines:· No es pot omplir cap piscina sota cap concepte (pública, privada o d’altrestipus). Aquesta limitació aplica […]

17ª FIRA D’INDIANS CADAQUES – UN AMERICANO A CADAQUÉS – PARADISTES CADAQUÉS – 17 i 18 de Juny 

INSCRIPCIONS PARADISTES CADAQUÉS: –   El període de presentació de les inscripcions i pagament de taxesserà fins el 21 de Maig de 2023. –   Com inscriure’s?Recollir el full d’inscripció a la Oficina de Turisme.Presentar el full d’inscripció degudament complimentat a l’Oficina de Turisme. * Places limitades per ordre d’inscripció Pagament de la taxa corresponent El import […]

1 2 3 4 7