Subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, anualitat 2023. – Programa A1

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 1.873,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués, com a suport a les despeses derivades de la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, de l’equipament municipal “Pavelló Es Quatre Camins”. LINK – A1 ESPORTS

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona anualitat 2023

-LINK- FONS COOP 2023 La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Cadaqués, per import de 90.086,90€ dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de 2023, desglossat de la següent manera: Despeses d’Inversions: 73.939,80€ Despeses Culturals: 13.048,20€ Accés a les Noves Tecnologies: 1.698,90€ Arranjament de Camins Municipals: 1.400,00€

Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per cofinançar les despeses extraordinàries realitzades i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit un ajut de 4.426,84€ a l’Ajuntament de Cadaqués, pel finançament de les depeses extraordinàries generades pel transport d’aigua potable a la zona de serveis del Cap de Creus, mitjançant vehicles cisterna, durant l’any 2022. SUBV ACA-LINK-

TALLER DE MÚSICA

Adjuntem document de inscripció i domiciliació bancaria del taller de música INSCRIPCIO I DOMICILIACIÓ BANCÀRIA TALLER DE MÚSICA

Subvencions de la Diputació de Girona per al finançament del’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport ales comarques gironines. 2023. Programa A3.

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha concedit un ajutde 1.250,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués, com a suport a lesactuacions de condicionament i millora dels equipamentsesportius municipals, per la col·locació d’una barana de proteccióa les grades del Pavelló Es Quatre Camins. Programa A3 – LINK –

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Compte justificatiu simplificat CMPTE JUST SUBV NOM INF DE 3000€_ Compte justificatiu amb justificants de despesa CMPTE JUST AMB JUSTIFICANTS_ SUPERIORS A 3000€_ EDITABLES Compte justificatiu simplificat CMPTE JUST SUBV NOM INF DE 3000€ Editable Compte justificatiu amb justificants de despesa CMPTE JUST AMB JUSTIFICANTS_ SUPERIORS A 3000€ Editable

PREMIS LITERARIS 2023

  Aprovació de la convocatòria dels Premis Literaris de Cadaqués de l’any 2023 Certificat aprovació convocatòria 2023 Aprovació de les Bases Específiques Reguladores dels Premis Literaris de l’Ajuntament de Cadaqués Certificat aprovació Bases 2023

1 2 3 4 8