ANUNCI – SUSPENSIO LLICENCIES HUT’s CADAQUES

El Ple de l’Ajuntament de Cadaqués, en sessió ordinària, de data 10 d’agost de 2022, ha acordat, per unanimitat dels seus membres assistents a la sessió, amb la finalitat d’estudiar-ne la redacció d’un pla especial urbanístic que determini les condicions urbanístiques d’emplaçament i d’ús dels habitatges d’ús turístic al terme municipal de Cadaqués. ANUNCI – […]

SUPORT DEL FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2022, DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Cadaqués ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona per import de 29.030,32€, dins el Fons Econòmic de caràcter Extraordinari de l’any 2022, destinat al finançament de serveis municipals, any 2022.   Despeses Corrents:                                 21.772,74€ Despeses d’Inversions:                           7.257,58€ TOTAL:  29.030,32€ –LINK–PUBLICITAT WEB FONS EXTRAORD

1 2 3 4 6